Υποστήριξη TAURI

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών της ψηφιακής σήμανσης και λύσεων λογισμικού για AV εφαρμογές. Έχουμε συλλέξει έναν αριθμό από FAQs σχετικά με την τεχνολογία TAURI. Αν δεν βρείτε απάντηση στο ερώτημά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

01 Πόσο ακριβής είναι ο υπέρυθρος ανιχνευτής θερμοκρασίας;
Το αποτέλεσμα της μέτρησης έχει μέγιστη απόκλιση ± 0,5 οC

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Περίοδος εγγύησης

Η εταιρεία Glorystar Group (GS), και η Intelligent Media ΕΠΕ ως αποκλειστικός της αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, εγγυώνται ότι τα παρεχόμενα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία τιμολόγησης. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα μέρη του εξοπλισμού. Η ισχύς της εγγύησης αποδεικνύεται μέσω του ελέγχου του σειριακού αριθμού του προϊόντος.

Περίοδος DOA

Ένα προϊόν θεωρείται ως DOA (Dead on Arrival) ένα είναι ελαττωματικό κατά την παράδοσή του και για περίοδο 7 (επτά) ημερών από αυτή. Ο πελάτης επιστρέφει τον εξοπλισμό στην Intelligent Media ΕΠΕ και λαμβάνει νέο εξ ολοκλήρου εξοπλισμό.

Χρόνος επισκευής

Ελαττωματικός εξοπλισμός εντός ισχύος του χρονικού διαστήματος εγγύησης, επισκευάζεται από την Intelligent Media και επιστρέφεται στον πελάτη εντός 14 ημερών. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παράδοση του εξοπλισμού στην Intelligent Media και η τελευταία είναι υπεύθυνη για την παράδοση (όχι εγκατάσταση) του επισκευασμένου εξοπλισμού. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα επισκευής ισχύει για μεμονωμένα τεμάχια. Για ποσότητες πλέον των δύο τεμαχίων, η Intelligent Media θα ενημερώνει εντός 2 (δύο) ημερών τον πελάτη για το χρόνο επιστροφής του επισκευασμένου εξοπλισμού.

Συνθήκες ακύρωσης της ισχύος της εγγύησης

Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει αποκλειστικά εκείνα τα ελαττώματα που προκύπτουν ως μέρος της φυσιολογικής και βάσει προδιαγραφών χρήσης του εξοπλισμού. Ρητώς, η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ανάγκη επισκευής, η οποία έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μη ενδεικνυόμενης εγκατάστασης, περιλαμβανομένης μη κατάλληλης ή ανεπαρκούς παροχής ρεύματος.
 • Βλάβες που προκύπτουν από αλληλεπίδραση με εξοπλισμό τρίτων.
 • Φθορές (περιλαμβανομένων φθορών αισθητικής φύσεως), αστοχία, απώλεια ή τραυματισμός φυσικού προσώπου ως αποτέλεσμα μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης, αμέλειας, μη ενδεδειγμένης εγκατάστασης ή αποθήκευσης, φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τον εξοπλισμό, όπως διακοπές ρεύματος, πλημμύρες, κ.λπ.
 • Φαινόμενο παραμένοντος ειδώλου (image burn-in)
 • Προϊόντα στα οποία, εργοστασιακός σειριακός αριθμός έχει αφαιρεθεί ή παραποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
 • Προϊόντα τα οποία έχουν, άμεσα ή έμμεσα, τροποποιηθεί, αποσυναρμολογηθεί ή επισκευαστεί από τον πελάτη ή άλλον μη εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Intelligent Media ΕΠΕ.

Αναφορικά με τη λειτουργία των pixels, το monitor περιέχει περίπου 1 εκ. pixels. Η αστοχία περιορισμένου αριθμού αυτών των pixels, εφόσν δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του monitor, δεν αποτελούν μέρος των καλύψεων της εγγύησης.

Επιστροφή προϊόντων

Διαδικασία RMA (Return Material Authorization)

Η ακόλουθη διαδικασία πρέπει να ακολουθείται κατά την επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων προς την Intelligent Media.:

 1. Ο πελάτης αποστέλλει ένα e-mail με την ένδειξη «Επιστροφή ελαττωματικού εξοπλισμού» στο e-mail rma@tauri.gr, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας, το μοντέλο του εξοπλισμού, το σειριακό του αριθμό, τον αριθμό του τιμολογίου αγορά, καθώς και επαρκή περιγραφή του προβλήματος.
 2. Η Intelligent Media ΕΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, ενημερώνει τον πελάτη αν ο εξοπλισμός βρίσκεται εντός ισχύος της εγγύησης επί της αρχής. Σημειώστε ότι στην περίπτωση που η Intelligent Media διαγνώσει ως αιτία του προβλήματος κάποιον παράγοντα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, όπως αυτή αναφέρθηκαν ανωτέρω, διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την επισκευή του εξοπλισμού χωρίς σχετική χρέωση.
 3. Εφόσον τηρούνται τα ανωτέρω, εντός εγγύησης ελαττωματικά προϊόντα αποστέλλονται από τον πελάτη στην ακόλουθη διεύθυνση: Intelligent Media ΕΠΕ, Κ. Βαρναλη 54, Χαλάνδρι 152 33, με τους ακόλουθους κανόνες:​​​​
 • Κάθε ελαττωματικό προϊόν είναι συσκευασμένο με τη δική του ή με ανάλογων προδιαγραφών συσκευασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος φθοράς ή ζημιάς. Η Intelligent Media ΕΠΕ δεν θα αποδέχεται προϊόντα με φθορές ή ζημιές ως αποτέλεσμα της μεταφορικής διαδικασίας λόγω ακατάλληλης ή ανεπαρκούς συσκευασίας.

Διαδικασία DOA

Εφόσον κάποιο προϊόν χαρακτηριστεί ως DOA βάσει όσων έχουν ήδη αναφερθεί:

 1. Ο πελάτης αποστέλλει e-mail στη διεύθυνση rma@tauri.gr με θέμα «Προϊόν DOA», το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας, το μοντέλο του εξοπλισμού, το σειριακό του αριθμό, τον αριθμό του τιμολογίου αγορά, καθώς και επαρκή περιγραφή του προβλήματος.
 2. Η Intelligent Media θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν κατά προτεραιότητα.
 3. Η παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού γίνεται με ευθύνη της Intelligent Media ΕΠΕ.

Χρεώσεις επισκευών

Προϊόντα καλυπτόμενα από εγγύηση ή χαρακτηρισμένα ως DOA, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται άνευ χρέωσης. H Intelligent Media ΕΠΕ είναι πιθανό να προβεί σε χρεώσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες αντικειμένων:

 • Προϊόντα εκτός εγγύησης – ο χρόνος κάλυψης από την εγγύηση έχει παρέλθει
 • Ελαττωματικά προϊόντα εντός εγγύησης για τα οποία η εγγύηση έχει ακυρωθεί λόγω παραγόντων που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο πελάτης μπορεί να αιτηθεί πλήρη αναφορά επισκευής και χρεώσεων.

ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβάλλετε ένα αίτημα υποστήριξης, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα.

Στοιχεία επικοινωνίας


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Πληροφορίες


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

0/250

Invalid Input